بعضی حرفها را نمیشود قیمت گذاشت.
بعضی حرفها حرف اضافه است.
بعضی حرفها با سکوت ادا میشود.
بعضی حرفها به گوینده اش آبرو میدهد.
بعضی حرفها را باید یک بار گفت.
بعضی حرفها را باید تکرار کرد.
بعضی حرفها را باید بایگانی کرد.
بعضی حرفها مسمومند..!!!!!

نوشته شده در تاریخ 1389/11/11    | توسط: سعیده ...    |    نظرات()